ACC 2016 ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 AHA 2015 AHA 2016 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 Cardiostim 2015 Cardiostim 2016 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 ESC 2015 ESC 2016 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 HRS 2016 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021

  • Cardiostim 2015
Syncope Unit Project
Zaproponowany algorytm diagnostyczny, dokumentujący wystąpienie bradykardii lub asystolii w przebiegu omdlenia, ułatwia identyfikację pacjentów, którzy odniosą korzyść z leczenia stymulacją...
  • Cardiostim 2015
Cardio-Fit Study
Gorsza wydolność fizyczna jest predyktorem nawrotów objawowego AF u pacjentów z nadwagą lub otyłością. Poprawa sprawności fizycznej potęguje korzyści płynące z redukcji masy ciała u tych...
  • Cardiostim 2015
Micra Transcatheter Pacing Study
Wstępna ocena 140 pacjentów z implantownym MICRA TPS potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. Parametry elektryczne stymulatora były prawidłowe oraz stabilne, a oczekiwany czas działania prognozuje się na około 10...
  • Cardiostim 2015
Enhanced ICD Trial
Wydłużenie detekcji NID 60/80 jest bezpieczne i pozwala zredukować liczbę adekwatnych, ale zbędnych terapii...