ACC 2016 ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 AHA 2015 AHA 2016 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 Cardiostim 2015 Cardiostim 2016 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 ESC 2015 ESC 2016 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 HRS 2016 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021

  • AHA 2016
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa idarucizumabu u 494 chorych objętych badaniem RE-VERSE AD
Idarucyzumab to swoiste dla dabigatranu antidotum, który w stanach zagrożenia życia szybko, bezpiecznie i trwale odwraca jego efekty...
  • AHA 2016
Badanie ASSERT-II
Badanie ASSERT-II wykazało, że u starszych pacjentów z wysoką punktacją w skali CHA2DS2-VASc subkliniczne AF jest częste, jednak podobne u chorych z lub bez przebytego epizodu zakrzepowo-zatorowego. Dalsze badania (np. NOAH, ARTESIA)...