ACC 2016 ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 AHA 2015 AHA 2016 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 Cardiostim 2015 Cardiostim 2016 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 ESC 2015 ESC 2016 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 HRS 2016 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021

  • AHA 2015
Cardiac Resynchronization Therapy May Be Detrimental In Patients With A Very Wide QRSD ≥180ms (VWQRSD) And Right Bundle Branch Block Morphology (Medicare ICD Registry)
Rokowanie pacjentów z QRS ≥180ms leczonych z zastosowaniem CRT zależy od morfologii bloku odnogi pęczka Hisa. Pacjenci z LBBB i IVCD oraz bardzo szerokim QRS odnoszą korzyść z takiego leczenia. Natomiast  u chorych z RBBB i QRSD...
  • AHA 2015
ANNEXA-R Part 2: A Phase 3 Randomized, Double-Blind, Placebo – Controlled Trial Demonstrating Sustained Reversal of Rivaroxaban-Induced Anticoagulation in Older Subjects by Andexanet Alfa (PRT064445), a Universal Antidote for Factor XA (FXA) Inhibitors
Badanie wykazało, że Andexanet Alfa szybko i prawie całkowicie niweluje aktywność rywaroksabanu jako inhibitora czynnika Xa. Oczekuje się na wyniki badania klinicznego z zastosowaniem tego leku u chorych z  krwawieniem w przebiegu stosowania...
  • AHA 2015
Aggressive Risk factor REduction STudy: Implications for the Substrate for Atrial Fibrillation (ARREST-AF Substrate Study)
Intensywna kontrola czynników ryzyka CHSN odwraca niekorzystną przebudowę strukturalną i elektryczną lewego przedsionka, istotnie poprawia funkcję śródbłonka i płytek. Takie postępowanie powinno poprawić skuteczność  leczenia...
  • AHA 2015
Miniaturized Transcatheter Delivered Cardiac Pacing: Primary Results of a Worldwide Clinical Trial: MICRA TPS (American Heart Association Scientific Sessions, 2015)
Wyniki badania potwierdzają bezpieczeństwo i skutecznść bezelektrodowego stymulatora MICRA TPS. Końcowe podsumowanie danych, po zakończeniu obserwacji u wszystkich pacjentów, będzie najpewniej początkiem szerszego zastosowania tej nowej...