Wpływ agresywnej redukcji czynników ryzyka wystąpienia migotania przedsionków na odległy efekt ablacji arytmii – badanie kohortowe ARREST-AF

  • Badanie: Aggressive Risk Factor Reduction Study for Atrial Fibrillation and Implications for the Outcome of Ablation. The ARREST-AF Cohort Study
  • Metodyka: Badanie kohortowe
  • Główne założenia: Wpływ agresywnej redukcji czynników ryzyka na odległy efekt ablacji migotania przedsionków
  • Kategoria: AF
  • Autor opracowania: Lek. Michał M. Farkowski
  • Czasopismo: J Am Coll Cardiol 2014;64:2222–31