Według Connolly’ego, wskaźniki zgonów i zdarzeń zakrzepowych są zgodne z oczekiwaniami, zważywszy na profil pacjentów (pacjenci wysokiego ryzyka). Po zatwierdzeniu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, andeksanet będzie pierwszym preparatem bezpośrednio odwracającym skutki krwawienia związanego z przyjmowaniem inhibitorów czynnika Xa.