W badaniu wykazano, że obie strategie (zarówno ciągłe, jak i przerywane podawanie NOAC) wiążą się z podobnie niskim wskaźnikiem występowania krwiaka loży wszczepionego urządzenia do elektroterapii. Jednak ciągłe podawanie NOAC nie powinno być uważane za strategię obniżającą występowanie krwiaków. Ciągłe podawanie NOAC może obniżać ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych, jednak schemat badania nie zakładał wyjaśnienia tego zagadnienia.