Wewnątrzsercowa ilustracja powierzchniowego EKG – arytmie przedsionkowe

Autorzy kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski, Prof. Dr n. med. Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 27-09-2018 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs dla lekarzy kardiologów i specjalistów chorób wewnętrznych: Implantowalny kardiowerter-defibrylator – dla kogo?

Autor kursu: Dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Data kursu: 24-09-2018 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Co nowego w usuwaniu elektrod?

Autor kursu: Dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Data kursu: 25-07-2018 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Omdlenia

Autor kursu: Prof. dr hab. Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 13-07-2018 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Ablacja migotania przedsionków - u kogo?

Autor kursu: Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 23-08-2017 r.
Aktualizacja #2: 27-06-2018 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Leczenie przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków u chorych z wadą zastawkową serca

Autor kursu: Prof. dr hab. Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 18-01-2018 r.
Aktualizacja: 27-06-2018 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Burza elektryczna

Autor kursu: Dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Data kursu: 27-09-2017 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Badania rezonansem magnetycznym u pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii serca

Autor kursu: Dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Data kursu: 22-08-2017 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Pacjent z migotaniem przedsionków, leczony przeciwkrzepliwie - do operacji

Autor kursu: Prof. dr hab. Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 02-08-2017 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Okołozabiegowe leczenie przeciwkrzepliwe w elektrofizjologii i elektroterapii. Na podstawie dokumentów ESC, ACC i AHA

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 31-07-2017 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Bezelektrodowy stymulator Micra™ - dla kogo?

Autor kursu: Dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Data kursu: 08-05-2017 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Zdalne monitorowanie chorych z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii: zalety i wady

Autorzy kursu: Ewa Jędrzejczyk-Patej i Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 27-03-2017 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Wskazania do ablacji komorowych zaburzeń rytmu serca wg wytycznych ESC 2015

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 17-03-2017 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Wytyczne postępowania w częstoskurczach nadkomorowych wg ACC/AHA/HRS 2015 i EHRA 2016 cz. I

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 22-02-2017 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Wytyczne postępowania w częstoskurczach nadkomorowych wg ACC/AHA/HRS 2015 i EHRA 2016 cz. II

Autor kursu: Dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Data kursu: 22-02-2017 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Migotanie przedsionków: u kogo walka o rytm zatokowy a u kogo kontrola częstotliwości komór, jakimi metodami?

Autorzy kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 15-02-2017 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Migotanie przedsionków: u kogo profilaktyka udaru mózgu i jakimi metodami?

Autor kursu: Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
Data kursu: 14-12-2016 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Wskazania do terapii resynchronizującej serce - kurs dla kardiologów

Autor kursu: Dr n.med. Dagmara Urbańczyk-Świć
Data kursu: 28-10-2016 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Chory z wszczepionym stymulatorem, ICD lub CRT – co pacjentowi wolno, co zakazane, a z czym ostrożnie...

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 28-09-2016 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Diagnostyka, zapobieganie i postępowanie w infekcjach związanych ze wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 11-08-2016 r.

ROZPOCZNIJ KURS

Kurs: Terapia resynchronizująca serce – CRT w praktyce lekarza POZ

Autor kursu: Dr n. med. Dagmara Urbańczyk-Świć
Data kursu: 12-05-2016 r.

ROZPOCZNIJ KURS

WYTYCZNE I PRAKTYKA