Prenumerata

Kolportażem zajmuje się wydawca. 

Cena prenumeraty krajowej za cały rok wynosi 80 zł dla odbiorców indywidualnych i 200 zł dla instytucji.

Wpłaty z zaznaczeniem okresu prenumeraty należy dokonać na konto:
69 1140 2004 0000 3602 2526 2024 podając dokładny adres korespondencyjny.

Zlecenia przyjmujemy w każdym terminie, także na numery archiwalne (jeżeli nakład danego zeszytu nie został wyczerpany).

Wysyłka czasopisma w prenumeracie krajowej jest realizowana pocztą zwykłą.

Prenumerata jest również dostępna na stronie http://nasza-drukarnia.pl/k/w-dobym-rytmie.