Przezżylne usunięcie elektrod umożliwiające skuteczną terapię resynchronizującą

Transvenous lead extraction to facilitate succesfful cardiac resynchronization therapy

Aleksander Maciąg

Streszczenie

Autor opisuje połączenie przezżylnego usunięcia elektrod, subselektywnego cewnikowania dorzecza zatoki wieńcowej i użycie nowej generacji cienkich bipolarnych elektrod lewokomorowych w celu zapewnienia stymulacji resynchronizującej również w przypadku powikłań terapii. 

Summary

The author describes a combination of transvenous lead extraction, subselection coronary venography and a new generation of thin bipolar left ventricle leads to ensure cardiac resynchronization therapy also in the case of complications.