Resynchronizacja u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków – terapia pod specjalnym nadzorem?

Cardiac Resynchronization in patients with permanent atrial fibrillation – treatment under the special supervision?

Maciej Sterliński

Streszczenie

Komentarz  redakcyjny  do  publikacji  „Cardiac Resynchronization Therapy in Patients with Permanent Atrial Fibrillation. Results From the Resynchronization for Ambulatory Heart Failure Trial (RAFT)”