Zaburzenia rytmu i przewodzenia w chorobach układowych tkanki łącznej. Cz. 1 - zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe

Jarosław Kaźmierczak, Małgorzata Peregud-Pogorzelska

Streszczenie

Zapalenie wielomięśniowe (polimyositis) (PM) i zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis) (DM) to przewlekłe nabyte zapalne miopatie o nieznanej etiologii. Zróżnicowany obraz kliniczny tych chorób spowodowany jest nacieczeniem mięśni, zapaleniem naczyń i zwyrodnieniem włóknikowym. Zajęcie płuc i układu sercowo-naczyniowego występują bardzo często w przebiegu PM i DM i mają niekorzystny wpływ na rokowanie. Natomiast klinicznie manifestują się tylko u 10-15% chorych. Zaburzenia rytmu i przewodnictwa należą do najczęstszych nieprawidłowości kardiologicznych u pacjentów z PM i DM. 

Słowa kluczowe

zapalenie wielomięśniowe (polimyositis), zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis), choroby reumatologiczne, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa