Rola technik obrazowych w ocenie skuteczności i ryzyka ablacji migotania przedsionków oraz wyborze narzędzi do przeprowadzenia zabiegu

Ewa Jędrzejczyk-Patej, Oskar Kowalski

Streszczenie

Migotanie przedsionków (AF) to najczęstsza, istotna klinicznie arytmia nadkomorowa. Toksyczność oraz niezupełna skuteczność leków antyarytmicznych była przyczyną do poszukiwania niefarmakologicznych metod leczenia AF. Przezskórna ablacja AF stanowi znaczny postęp w leczeniu tej arytmii oraz daje nadzieję na skuteczniejsze leczenie większej liczby pacjentów. Z uwagi na ścisły związek między arytmiami a istniejącą u ich podłoża anatomią w ostatnich latach bardzo gwałtownie rozwijają się różne techniki obrazowania i mapowania. Ocena anatomii żył płucnych, ich lokalizacji i wymiarów przed zabiegiem pozwala na wybór odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia zabiegu. Techniki obrazowania stosowane w trakcie ablacji zwiększają bezpieczeństwo nakłucia transseptalnego, pomagają w określeniu ujść żył płucnych i stworzeniu mapy LA, umożliwiają określenie lokalizacji cewnika ablacyjnego, a także oznakowanie uszkodzeń wykonanych prądem RF w trakcie zabiegu i dzięki temu pozwalają na upewnienie się o ciągłości linii ablacyjnych. Umożliwia to zwiększenie skuteczności zabiegu, zmniejszenie liczby powikłań spowodowanych uszkodzeniem różnych struktur anatomicznych, a także skraca czas zabiegu i fluoroskopii. 

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, ablacja przezskórna, TK, MR, mapowanie serca

Summary

Atrial fibrillation is one of the most common cardiac arrhythmia. Various studies showed that the ablation of atrial fibrillation is more effective than antiarrhythmic drugs. There is a close relationship between the mechanisms of arrhythmias and anatomy and it provided to development of new imaging techniques. Different techniques use during AF ablation increased safety of transseptal puncture, helped in mapping pulmonary veins and left atrium, enabled the positioning of catheters and confirmed the catheter electrode/tissue contact. They have also been useful in indentifying and rectifying discontinuities within linear lesions. It can provide to increase efficacy and safety of AF catheter ablation. This article will focus on the role of imaging techniques in catheter ablation of atrial fibrillation.

Keywords

atrial fibrillation, percutenious ablation, TK, MR, cardiac mapping