Implantacja jednojamowego stymulatora serca (VVI) z dostępu przez prawą żyłę udową u 88-letniej pacjentki z wolem zamostkowym

VVI pacemaker implantation through the right femoral veinin 88-year-old patients with retrosternal goiter

Olga Grzegorczyk-Nużka, Magdalena Stadnik, Piotr Fic, Marcin Szczasny, Tomasz Chromiński, Ryszard Grzywna

Streszczenie

Niniejsza praca przedstawia implantację układu stymulującego serce z dostępu przez żyłę udową jako alternatywną, bezpieczną i stosunkowo prostą metodę stałej stymulacji serca u pacjentów, u których typowy dostęp przez żyłę odpromieniową, podobojczykową lub pachową jest niemożliwy.