Ablacja jako terapia pierwszego wyboru u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków. Czy rzeczywiście warto?

Ablation as first-line therapy in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Is it really worth it?

Aleksander Maciąg

Streszczenie

Komentarz do: Jens Cosedis Nielsen, Arne Johannessen, Pekka Raatikainen, Gerhard Hindricks, Håkan Walfridsson, Ole Kongstad, Steen Pehrson, Anders Englund, Juha Hartikainen, Leif Spange Mortensen and Peter Steen Hansen: Radiofrequency ablation as initial therapy in paroxysmal atrial fibrillation; N Engl J Med 2012, 367: 1587-1595