Izolacja elektrod endokawitarnych - w poszukiwaniu Świętego Graala

Endocardial leads insulation - In search of the Holy Grail

Agnieszka Kołodzińska

Streszczenie

Elektrody endokawitarne zostały wskazane jako najsłabsze ogniwo we wszczepialnych układach urządzeń elektronicznych. Gwarantem trwałości elektrody jest jej izolacja. Obecnie stosowane są izolacje silikonowe, poliuretanowe oraz kopolimery silikonowo-poliuretanowe. Silikon może ulegać przetarciom oraz biodegradacji. Poliuretan podlega degradacji na skutek interakcji z komórkami organizmu w mechanizmie environmental stress cracking i metal ion oxidation. OptimTM nie jest odporny na tarcie. Nowym rozwiązaniem pozostają układy pozbawione tradycyjnych elektrod. A idealna elektroda nadal stanowi wyzwanie dla inżynierów i lekarzy.

Słowa kluczowe

elektrody endokawitarne, wewnątrzsercowe przetarcia elektrod, izolacje elektrod

Summary

The endocardial leads were indicated as the weakest link in the cardiac implantable electronic device system. The outer insulation guarantees lead durability. Nowadays silicone, polyurethane and silicone-polyurethane co-polymer are widely used. Silicone may undergo both abrasion and biodegradation. Polyurethane failure in the mechanism of environmental stress cracking and metal ion oxidation. OptimTM is not abrasion resistant. A new leadless pacemaker may be the solution. The ideal lead still is the challenge for an engineers and doctors.

Keywords

endocardial leads, intracardiac leads abrasion, lead insulation