Bezobjawowe niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego towarzyszące zabiegom na układzie sercowo-naczyniowym

Asymptomatic cerebral embolism associated with cardiovascular interventions

Andrzej Głowniak

Streszczenie

Pacjenci poddawani interwencjom diagnostycznym lub terapeutycznym na układzie sercowo-naczyniowym narażeni są na związane z nimi powikłania, w tym na ryzyko wystąpienia udaru ośrodkowego układu nerwowego. W ostatnich latach zaczęto zwracać szczególną uwagę na bezobjawowe niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności związane z zabiegami ablacji podłoża migotania przedsionków. Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy na ten temat, zidentyfikowane oraz potencjalne czynniki ryzyka a także wynikające z nich implikacje praktyczne, mogące poprawić bezpieczeństwo naszych pacjentów. 

Słowa kluczowe

bezobjawowa zatorowość ośrodkowego układu nerwowego, udar ośrodkowego układu nerwowego

Summary

Diagnostic and therapeutic cardiovascular interventions carry a substantial risk of complications, including cerebral stroke. Asymptomatic cerebral embolism have recently emerged as one of the most frequent complications of pulmonary vein isolation. In this paper we present the current data regarding this phenomenon, the identified and potential risk factors and how it should influence our practice to increase the safety of our patients.

Keywords

asymptomatic cerebral embolism, cerebral stroke, cardiovascular interventions