Metody obniżenia wysokiego progu defibrylacji

Marcin Grabowski

Streszczenie

Zasadność rutynowej oceny progu defibrylacji jest w chwili obecnej żywo dyskutowana w środowisku. Mimo różnego podejścia, świadomość zjawiska wysokiego progu defibrylacji pozostaje. W artykule przedstawiono czynniki związane z tym zjawiskiem oraz metody postępowania z uwzględnieniem zastosowania podskórnej elektrody defibrylującej.

Słowa kluczowe

próg defibrylacji, elektroda podskórna

Summary

The routine evaluation of the defibrillation threshold is currently under discussion. Despite the different approaches, awareness of the high defibrillation threshold remains. The article presents the factors associated with this phenomenon and potential methods how to deal with this including the subcutaneous defibrillating lead implantation.

Keywords

defibrillation threshold, subcutaneous defibrillating lead