Alternatywne miejsca stałej stymulacji przedsionkowej

Krzysztof Krzyżanowski

Streszczenie

Tradycyjne miejsce stymulacji przedsionkowej, czyli uszko prawego przedsionka, może nasilić występowanie zaburzeń przewodnictwa śród- i międzyprzedsionkowego, a co za tym idzie prowokować lub nasilać występowanie złożonych postaci arytmii przedsionkowych, takich jak częstoskurcze przedsionkowe oraz migotanie przedsionków. Inne miejsca stymulacji przedsionkowych mogą wpływać na poprawę warunków elektrofizjologicznych w przedsionkach oraz powodować redukcję powyższych arytmii. Aktualnie uważa się, iż najlepszymi miejscami alternatywnymi do stymulacji przedsionkowej są: przegroda międzyprzedsionkowa, a szczególnie jej część wysoka z pęczkiem Bachmann’a oraz dolna przegroda z zatoką wieńcową, szczególnie ujście zatoki oraz jej część proksymalna. Wydaje się, iż najbardziej obiecującym miejscem stymulacji przedsionkowej jest okolica pęczka Bachmann’a. Próby osiągania alternatywnych miejsc stymulacji niestety są ograniczane poprzez brak standaryzacji poszczególnych miejsc w zakresie anatomicznym oraz elektrofizjologicznym oraz brak dedykowanego sprzę-tu. Istnieje potrzeba dokładniejszej definicji osiąganych miejsc stymulacji oraz stworzenia odpowiedniego osprzętu do implantacji elektrod.

Słowa kluczowe

stymulacja przedsionkowa, układ przewodzący przedsionka   

Summary

Traditional atrial pacing sites like the right atrial appendage may encourage atrial tachyarrhythmias and poorly mimics normal physiology, whereas lead placement in selective sites of right atrium may reduce the frequency of symptomatic atrial tachyarrhythmia episodes such as atrial tachycardias or atrial fibrillation. The site of atrial pacing influences atrial activation patterns. It is believed that disparities in atrial activation and repolarization are contributors to the development and recurrence of atrial arrhythmias. There are different sites of interatrial septum dedicated to atrial pacing: the high atrial septum with the Bachmann’s bundle and the low atrial septum with the coronary sinus – the proximal part and the ostium. Many data and recent studys suggest that right atrial pacing near Bachmann’s bundle should be considered the preferred site for atrial pacing, especialy in patients with a history of paroxysmal atrial. Attemps to pace the atrium from these selective sites have been hindered by the lack of uniform definitions of where these sites actually lie and the inadequacy of tools to consistently reach these locations and verify correct placement. There is an realy need for a standardization of terms, identifying measures for selective pacing sites and dedicated tools.

Keywords

atrial pacing, atrial conduction system