Ablacja lewostronnej dodatkowej drogi przewodzenia u pacjenta ze spływem z zatoki wieńcowej wyłącznie do żyły podobojczykowej

Left-sided accessory pathway ablation in a patient with the coronary sinus connected only with subclavian vein through the left superior vena cava

Aleksander Maciąg

Streszczenie

Autor opisuje przypadek ablacji lewostronnej dodatkowej drogi u pacjenta ze spływem z zatoki wieńcowej wyłącznie do żyły podobojczykowej. Wykonanie ablacji ułatwiła kaniulacja zatoki wieńcowej za pomocą subselektora stosowanego w przypadkach wymagających dotarcia do odgałęzień zatoki wieńcowej. 

Summary

The author describes the case of left-sided accessory pathway ablation in a patient with the coronary sinus connected only with subclavian vein. Ablation facilitated cannulation of the coronary sinus with sub-selection catheter typically used to achieve the branches of the coronary sinus.