Redakcja kwartalnika

W Dobrym Rytmie - punkty

Redaktor Naczelny

Przemysław Mitkowski 

Redaktorzy działów

Komentarze do piśmiennictwa światowego
Maciej Sterliński

Przypadki kliniczne
Oskar Kowalski

Wewnątrzsercowe zapisy EKG
Andrzej Przybylski

Zaburzenia rytmu serca u dzieci
Katarzyna Bieganowska

Rada Naukowa 

Jacek Bednarek
Andrzej Bissinger
Paweł Derejko
Artur Filipecki
Artur Fuglewicz
Bogdan Galar
Marcin Grabowski
Dariusz Jagielski
Zbigniew Kalarus
Stefan Karczmarewicz
Jarosław Kaźmierczak
Maciej Kempa
Krzysztof Krzyżanowski
Piotr Kułakowski
Jacek Kuśnierz
Andrzej Lubiński
Aleksander Maciąg
Włodzimierz Mojkowski
Petr Neuzil (Czechy)
Paweł Ptaszyński
Sławomir Sielski
Jacek Wilczek

Sekretarz Redakcji

Monika Seremak

Wydawca

Biuro Edytorsko-Usługowe Danmar
www.danmar.waw.pl

ISSN 1896-7892
e-ISSN 2300-7389

Czasopismo indeksowane: Index Copernicus (IC), Polish Medical Library (GBL)