Migotanie przedsionków – leczenie zabiegowestanowisko ekspertów HRS, EHRA, ECAS

Przemysław Mitkowski

Streszczenie

W artykule przedstawiono fragmenty opublikowanego stanowiska ekspertów HRS/EHRA/ECAS dotyczą-cego ablacji przez cewnikowej i chirurgicznej migotania przedsionków. Przedstawiono zalecenia dotyczące: wskazań, doboru pacjentów, około zabiegowego postępowania przeciwkrzepliwego u pacjentów poddawanych zabiegom ablacji. 

Summary

In current paper selected topics form 2012 HRS/EHRA/ECAS Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation have been presented. An article focus on background of atral fibrillation, patient selection and periprocedural anticoagulation in patients undergoing ablation for the treatment of atrial fibrillation.