Zabiegi hybrydowej ablacji migotania przedsionków

Michał Zembala, Krzysztof Filipiak, Oskar Kowalski

Streszczenie

Skuteczna terapia przetrwałej i długotrwającej przetrwałej formy migotania przedsionków wciąż nie została dostatecznie sprecyzowana. Słaba siła wytycznych wynika głównie z braku przekonywujących dowodów na skuteczność współcześnie dostępnych metod leczenia, czy to farmakologicznego czy też inwazyjnego. Wprowadzona niedawno próba połączenia ablacji endokardialnej z epikardialną w formie jednego, kompleksowego zabiegu leczniczego – zabiegu hybrydowego łączącego najmniej inwazyjną, całkowicie endoskopową ablację chirurgiczną z precyzją nawigacji i aplikacji elektrofizjologicznej 3D, dzięki dobrym wynikom obserwacji odległych, ma szansę stać się leczeniem z wyboru w tej trudnej, symptomatycznej grupie chorych. 

Summary

Atrial Fibrillation (AF) treatment needs new modalities to treat the most prevalent and complex forms of AF, persistent and longstanding persistent. Catheter ablation has become a primary treatment modality for drug refractory, symptomatic paroxysmal AF but has demonstrated limited efficacy in persistent and longstanding persistent AF. The Hybrid Procedure was developed to directly access and visualize the posterior left atrium in order to isolate the pulmonary veins and ablate the posterior left atrium while offering minimal surgical trauma combined with precision of the electrophysiological 3D mapping. The multidisciplinary approach leverages the ability of the endoscopic surgeon to complete lines of conduction block with the electrophysiologist’s ability to map the lines of block, identify breakthroughs and complete isolation of the PVs. By combining these two disciplines, a comprehensive pattern of endocardial and epicardial lesions are created without chest incisions, lung deflation or invasive heart dissections.