Zastosowanie ablacji tętnic nerkowych w terapii niewydolności serca - i nie tylko

Renal denervation to treat chronic heart failure and other diseases

Danuta Czarnecka, Aleksander Kusiak

Streszczenie

Przezskórna denerwacja nerek (RDN) to nowa metoda terapii chorób układu krążenia, która jednak już wykazała swoją skuteczność u chorych z lekoopornym nadciśnieniem tętniczym. Wyniki niewielkich badań oceniających jej przydatność w innych chorobach układu krążenia wskazują, że może ona znaleźć zastosowanie u znacznie szerszej grupy pacjentów. Artykuł przedstawia aktualne doniesienia dotyczące RDN. Przytoczone są w nim wyniki przeprowadzonych dotychczas badań i obserwacji klinicznych oceniających wpływ denerwacji nerek na inne choroby układu krążenia niż nadciśnienie tętnicze, choroby nerek i zaburzenia metaboliczne. Artykuł koncentruje się na efektach RDN u chorych z niewydolnością serca, ale omówiono w nim również wyniki badań dotyczących migotania przedsionków, przerostu lewej komory serca, przewlekłej choroby nerek i insulinooporności. Dostępne obecnie dane wskazują, że RDN może znaleźć w przyszłości zastosowanie w terapii właśnie tych schorzeń. Przedstawione w niniejszym opracowaniu badania zostały przeprowadzone na niewielkich grupach chorych. Potwierdzenie korzyści z zastosowania RDN wymaga przeprowadzenia dużych, randomizowanych badań klinicznych.

Słowa kluczowe

przezskórna denerwacja nerek, RDN, niewydolność serca

Summary

Renal denervation is a novel approach to the therapy of cardiovascular diseases. It has already proven to be effective in patients with drug refractory hypertension. Results of small studies conducted on a limited number of patients have shown that RDN might be potentially effective in other clinical situations. This paper focuses mostly on effects of RDN in patients with heart failure but other diseases, such as atrial fibrillation, left ventricular hypertrophy, chronic kidney disease and insulin resistance have also been discussed. So far available data are in favour of using RDN in the above-mentioned groups of patients. Clinical evidence regarding RDN is currently based on limited data. The potential benefits of RDN need to be investigated in much larger, randomized clinical trials.

Keywords

renal denervation, RDN, heart failure