Jak zapobiegać odmie opłucnowej podczas implantacji?

Marcin Grabowski

Streszczenie

Jatrogenna odma jest jednym z częstszych powikłań zabiegów elektrostymulacji, zazwyczaj o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu i zagrożeniu. Niniejszy artykuł prezentuje zagadnienia związane z częstością występowania, objawami, postępowaniem oraz metodami zapobiegania temu powikłaniu. 

Summary

Iatrogenic pneumothorax is common complication of pacemaker implantation usually with mild symptoms and good prognosis. The article presents knowledge on epidemiology, symptoms, treatment and prevention of this complication.