Przypadek kliniczny - Utrata synchronizacji przedsionkowo-komorowej

Przemysław Mitkowski, Krystian Stanek, Tomasz Smukowski