Prawne i etyczne aspekty implantacji kardiowerterów-defibrylatorów Wybrane zagadnienia etyczne związane ze wszczepionymi urządzeniami

Joanna Zakrzewska-Koperska, Andrzej Przybylski