Mechaniczna okluzja uszka lewego przedsionka jako metoda zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków

Artur Fuglewicz