Przezżylne usunięcie elektrod jako sposób na odzyskanie dostępu żylnego w celu implantacji CRT-D

Transvenous lead extraction as a method to restore venous access for CRT-D implantation

Janusz Romanek, Piotr Szafarz, Marcin Chlebuś, Andrzej Przybylski

Słowa kluczowe

terapia resynchronizująca, uszkodzenie elektrody, nagła śmierć sercowa.

Keywords

cardiac resynchronization therapy, lead failure, sudden cardiac death.