Artefakty o charakterze wskaźników pików stymulatora w ocenie funkcji CRT przez system monitorowania Holterowskiego EKG

Artifacts of pacing spikes nature in evaluation of a CRT device in Holter ECG. A case study

Ryszard Piotrowicz, Ewa Piotrowicz, Maciej Warda

Streszczenie

Badanie holterowskie EKG jest przydatną metodą oceny stymulacji resynchronizującej (ang. cardiac resynchronization therapy, CRT). Ocena ta może być zafałszowana z różnych przyczyn:

  • zależnych od przygotowania pacjenta i szeroko pojętej instalacji systemu rejestrującego,
  • zależnych od odbioru przez rejestrator sygnałów zewnętrznych (na przykład sygnałów z telefonów komórkowych), a więc przyczyn potencjalnie usuwalnych,
  • zależnych od wadliwego funkcjonowania systemu do 24-godz. monitorowania EKG (przede wszystkim układu rejestrującego), a więc możliwych do usunięcia jedynie przez producenta aparatury,
  • zależnych od sygnałów generowanych przezstymulator, ale nie będących prawdziwymi impulsami stymulatora.

Przedstawiamy przypadek obecności artefaktów o charakterze wskaźników pików stymulatora (FPS) w zapisie holterowskim EKG pacjenta z CRT.