Ocena dyssynchronii skurczu serca przy użyciu techniki śledzenia markerów akustycznych u pacjentów kwalifikowanych do terapii resynchronizujacej

Mechanical dyssynchrony assessment with speckle tracking echocardiography in patients before cardiac resynchronization therapy

Ewa Kamińska, Tomasz Grycewicz, Agata Bikiewicz, Andrzej Lubiński

Streszczenie

Terapia resynchronizująca (CRT) jest jedną z metod leczenia stosowaną w ściśle określonej w wytycznych grupie pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca. W kwalifikacji pacjentów brane są między innymi pod uwagę: czas trwania zespołu QRS, obecność bloku lewej odnogi pęczka Hisa, ocena frakcji wyrzutowej lewej komory oraz klasy czynnościowej NYHA. Odsetek chorych, którzy czerpią korzyści z tej terapii, wciąż jest jednak niewystarczający. Badacze poszukują metod, które umożliwią lepszą kwalifikację pacjentów do wszczepienia układu CRT. Dyssynchronia mechaniczna mięśnia sercowego, oceniana w badaniu echokardiograficznym metodą śledzenia markerów akustycznych, może stanowić w przyszłości czynnik prognostyczny pozytywnej odpowiedzi na tę terapię. Nie jest dotychczas jasne, który parametr dyssynchronii najlepiej ją określa, a badania nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Słowa kluczowe

dyssynchronia, terapia resynchronizująca, technika śledzenia markerów akustycznych

Abstract

Cardiac resynchronization therapy (CRT) represents one of the treatment used in congestive heart failure. Current guidelines for this therapy include: widening of the QRS complex, left bundle branch block, NYHA functional class, ejection fraction. However, CRT is not effective for everyone. Unfortunately, there are some patients with heart failure who do not benefit from CRT therapy. For these reasons, a large number of studies have evaluated clinical utility of two-dimensional speckle tracking echocardiography (2D STE). Mechanical dyssynchrony assessed by imaging methods, such as STE, might be able to lead to a better selection of patients who are candidates to CRT and can predict response to it. However it is not known, which potential dyssynchrony parameter is a most promising for predicting benefits from cardiac resynchronization therapy.

Key words

dyssynchrony, cardiac resynchronization therapy, speckle tracking echocardiography