Automatyczny kardiowerter-defibrylator u chorych z nieischemiczną niewydolnością serca – czy wyniki badania Danish Trial są szokiem?

Automatic implantable defibrillator cardioverter in patients with non-ischemic heart failure – did the Danish Trial shock us?

Radosław Lenarczyk

Streszczenie

Aktualne wytyczne towarzystw kardiologicznych zalecają terapię za pomocą ICD, niezależnie od etiologii uszkodzenia serca. Wartość automatycznych defibrylatorów-kardiowerterów (ICD) w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego wśród chorych z nieischemicznym uszkodzeniem serca nie jest do końca poznana. Opublikowane niedawno wyniki badania Danish Trial podważają skuteczność ICD w tej grupie chorych.

Słowa kluczowe

automatyczny defibrylator-kardiowerter, nagły zgon sercowy, randomizowane badanie kliniczne

Abstract

Current guidelines of cardiology societies recommend ICD use, irrespectively from heart failure aetiology. The value of automatic implantable defibrillator-cardioverters (ICD) in the primary prevention of sudden cardiac death among patients with non-ischemic heart failure is still unknown. Recently published Danish Trial puts into question the effectiveness of ICD in this group of patients.

Key words

automatic defibrillator-cardioverter, sudden cardiac death, randomized clinical trial