„Ogień czy lód” w leczeniu migotania przedsionków? O czym mówią nam wyniki badania FIRE AND ICE

„Fire or ice” in the treatment of atrial fibriclation? What do the results of the FIRE AND ICE trial tell us

Radosław Kiedrowicz

Streszczenie

FIRE AND ICE to wieloośrodkowe, randomizowane badanie obejmujące dużą populację pacjentów z objawowym, lekoopornym napadowym migotaniem przedsionków (Atrial Fibrillation, AF). Było to największe przeprowadzone do tej pory badanie dotyczące ablacji AF. Główną hipotezą badania było, iż krioablacja balonowa żył płucnych jest metodą równoważną pod względem skuteczności w porównaniu do ablacji RF punkt po punkcie. W badaniu wzięło udział 16 doświadczonych ośrodków z 8 krajów. Kohortę zgodną z zaplanowanym leczeniem stanowiło 750 pacjentów. Po włączeniu pacjentów randomizowano w stosunku 1:1 do zabiegu PVI metodą krioablacji (374) lub ablacji RF (376). Głównym wnioskiem płynącym z badania jest fakt, iż izolacja żył płucnych metodą krioablacji balonowej była równoważna z metodą ablacji prądem RF punkt po punkcie pod względem skuteczności i bezpieczeństwa. Czas zabiegu był istotnie krótszy podczas krioablacji balonowej, ale wiązał się z dłuższym czasem stosowania fluoroskopii. Dodatkowo w okresie pozabiegowym pacjenci leczeni metodą krioablacji balonowej mieli mniej powtórnych ablacji, kardiowersji czy rehospitalizacji przy istotnie podnoszącej się jakości życia w obu grupach.

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, krioablacja balonowa, ablacja RF, badanie Fire and Ice

Abstract

The FIRE AND ICE trial was a multicenter, randomized, high volume trial in which patients with symptomatic, drug-refractory paroxysmal atrial fibrillation (AF) were enrolled. It was the largest-ever randomized trial of catheter ablation of AF. The primary hypothesis was that catheter ablation with the use of the cryoballoon would be noninferior to radiofrequency ablation with respect to efficacy. Sixteen experienced centers in eight countries participated in the trial. The intention-to-treat cohort included the 750 patients. They were randomly assigned in a 1:1 ratio, to undergo ablation with pulmonary-vein isolation attempted with the use of a cryoballoon (374) or by means of radiofrequency current (376). The primary finding of the trial showed that pulmonary vein isolation by cryoballoon ablation was noninferior to radiofrequency current ablation with respect to efficacy and safety. Whilst procedure times were shortest with cryoablation, fluoroscopy times were significantly longer. Moreover, throughout follow-up period patients treated with cryoablation had fewer repeat ablations, cardioversions, or rehospitalizations with improving quality of live in both groups.

Key words

atrial fibrillation, cryoballoon ablation, RF ablation, Fire and Ice trial