Co nowego (lepszego?) w wytycznych ESC dotyczących leczenia migotania przedsionków – wybór subiektywny

What‘s new (better?) in the ESC guidelines for the treatment of atrial fibrillation – a subjective choice

Oskar Kowalski

Słowa kluczowe

wytyczne, migotanie przedsionków, leczenie przeciwzakrzepowe, okluzja uszka lewego przedsionka, ablacja, izolacja żył płucnych, epizody szybkiej akcja przedsionkowej, udar mózgu, przemijający atak niedokrwienny

Key words

guidelines, atrial fibrillation, anticoagulation, left atrial appendage occlusion, ablation, pulmonary vein isolation, Atrial High Rate Episodes, stroke, TIA