Ablacja podłoża migotania przedsionków za pomocą krioablacji balonowej lub elektrod z wykorzystaniem prądu o częstotliwości radiowej w umiarkowanie doświadczonych ośrodkach. Czy na pewno dotychczasowe umiejętności mają tak małe znaczenie?

Ablation for atrial fibrillation with cryballoon or radiofrequency catheter in semi-experiences centers. Is previous experience worth so little?

Jakub Baran

Komentarz do pracy oryginalnej

Providencia R i wsp. Results from a multicentre comparison of cryoballoon vs. radiofrequency ablation for paroxysmal atrial fibrillation: is cryoablation more reproducible? Europace. 2016 Jun 5. doi:10.1093/europace/euw080 [Epub ahead of print]

Streszczenie

Krioablacja balonowa migotania przedsionków jest szeroko stosowaną techniką zabiegową o skuteczności dobrze udokumentowanej w wieloośrodkowych randomizowanych badaniach klinicznych. Dotychczas nie przedstawiono jednak porównania jej wyników z ablacją RF w zakresie wpływu umiejętności operatora na skuteczność zabiegu w umiarkowanie doświadczonych ośrodkach. Praca Providencia R i wsp. analizuje to zagadnienie, z ważnymi implikacjami praktycznymi.

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, krioablacja balonowa, ablacja RF

A comment to an original paper by

Providencia R et al. Results from a multicentre comparison of cryoballoon vs. radiofrequency ablation for paroxysmal atrial fibrillation: is cryoablation more reproducible? Europace. 2016 Jun 5. doi:10.1093/europace/euw080 [Epub ahead of print]

Abstract

The cryoballoon ablation for atrial fibrillation (AF) is well known and widespread technic with accurate data supporting its effectiveness derived from multicenter randomized control trials. Nevertheless, up to day, there were no data comparing the cryobaloon ablation for the AF with classical RF catheter ablation regarding operator-dependent outcome in less experienced centers. Commented paper by Providencia R et al. analyzes this issue with some practical conclusions.

Keywords

atrial fibrillation, balloon cryoablation, RF ablation