Jedna to mało – uszkodzenia elektrody komorowej oraz przedsionkowej u pacjentki z blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia

One is not enough – fractures of ventricular and atrial leads in a patient with a third-degree atrioventricular block

Daria Gorczyca-Siudak, Marcin Szczasny, Łukasz Siudak, Tomasz Klecha, Tomasz Chromiński, Ryszard Grzywna

Streszczenie

Kobieta w wieku 59 lat z objawowym blokiem przedsionkowo-komorowym III stopnia, 4 lata po wszczepie- niu dwujamowego układu stymulującego, została przyjęta do szpitala z powodu ogólnego osłabienia i bólu w klatce piersiowej. W badaniach stwierdzono uszkodzenie elektrody komorowej. Kilka dni po niepowikłanym wszczepieniu nowej elektrody komorowej, mimo prawidłowej funkcji obserwowanej bezpośrednio po zabiegu, doszło do uszkodzenia elektrody przedsionkowej

Słowa kluczowe

układ stymulujący serce, uszkodzenie elektrody

Abstract

A 59-year-old female with a symptomatic third-degree atrioventricular block and a dual-chamber pacemaker, implanted four years previously, was admitted due to a general weakness and chest pain. The ventricular lead malfunction was identified as the cause of the symptoms. Several days after an uneventful new ventricle lead implantation the atrial lead failure occurred despite its proper function after the operation.

Keywords

cardiac pacing, lead failures