Utrzymanie dostępu żylnego. Czy już czas na zmianę zaleceń?

"Management" of venous access. Whether is it time for guidelines change?

Aleksander Maciąg

Streszczenie

Jednym z ważniejszych aspektów elektroterapii jest w chwili obecnej „zarządzanie” dostępem żylnym. Należy dążyć do jak najdłuższego zachowania wykorzystanego uprzednio dostępu żylnego poprzez ograniczanie liczby kolejnych zabiegów i do zmniejszenia liczby pozostawionych elektrod, biorąc pod uwagę oczekiwaną długość życia pacjenta, ryzyko zabiegu, preferencje chorego oraz doświadczenie operatora.

Słowa kluczowe

dostęp żylny, powikłania infekcyjne, usuwanie elektrod

Abstract

“Management” of venous access is currently one of the most important aspects of electrotherapy. It is impor- tant to maintain previously used venous access as long as possible by limiting numbers of surgery and reduc- ing the leads’ amount taking into account life expectancy, risk of surgery, patient preference and operator’s experience.

Keywords

venous access, infectious complications, lead extraction