Konsensus ekspertów dotyczący monitorowania kardiologicznych urządzeń wszczepialnych

A summary of expert consensus statement on remote interrogation and monitoring for cardiovascular implantable electronic devices

Marcin Grabowski

Streszczenie

W ostatnich latach obserwujemy znaczący rozwój w zakresie wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca. Obecna technologia pozwala na zdalną interrogację i zdalne monitorowanie tych urządzeń. Artykuł podsumowuje ostatni dokument Amerykańskiego Towarzystwa Rytmu Serca dotyczący tego zagadnienia.

Słowa kluczowe

implantowalne urządzenia do elektroterapii serca, zdalna interrogacja, zdalne monitorowanie

Abstract

In the recent years we observe significant evolution in cardiovascular implantable electronic devices. Current technology allows remote interrogation and remote monitoring. This article summarizes Heart Rhythm Society’s Expert Consensus Statement on this issue.

Keywords

cardiac implantable electronic device, remote interrogation, remote monitoring