Profilaktyka chorób jamy ustnej a choroby sercowo-naczyniowe

Dental care and cardiovascular diseases

Magdalena Orczykowska, Michał Orczykowski

Streszczenie

Infekcje jamy ustnej, próchnica i choroby przyzębia mogą się przyczynić do rozwoju choroby wieńcowej, są czynnikami ryzyka udaru mózgu, miażdżycy naczyń obwodowych oraz innych chorób układu krążenia. Wiążą się także ze zwiększonym ryzykiem zgonu sercowo-naczyniowego. Istnieją silne przesłanki, iż dbanie o zęby może wpływać nie tylko na jakość, ale i długość życia.

Słowa kluczowe

próchnica jamy ustnej, choroby przyzębia, choroby sercowo-naczyniowe

Abstract

Infections of the oral cavity, dental carries and periodontal disease may contribute to the development of coronary heart disease, are risk factors for stroke, atherosclerosis, peripheral vascular disease and other cardiovascular diseases. They are also associated with an increased risk of cardiovascular death. There are strong indications that taking care of your teeth can change not only the quality but also life expectancy.

Keywords

dental carries, periodontal disease, cardiovascular disease