Kurs dla lekarzy kardiologów i specjalistów chorób wewnętrznych: Implantowalny kardiowerter-defibrylator – dla kogo?

Autor kursu: Dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
Data kursu: 24-09-2018 r.

 

Słowa kluczowe: implantowalny kardiowerter-defibrylator, podskórny kardiowerter-defibrylator, zewnętrzny kardiowerter-defibrylator - kamizelka, nagły zgon sercowy, migotanie komór, prewencja nagłego zgonu