Krioablacja balonowa migotania przedsionków równie skuteczna jak ablacja RF – wyniki badania randomizowanego zgodnego z EBM

Atrial fibrillation balloon cryoablation of as effective as RF ablation – the results of a randomized study in accordance with EBM

Jarosław Kaźmierczak

Komentarz do pracy oryginalnej

Cryoballoon Versus Open Irrigated Radiofrequency Ablation in Patients With ParoxysmalAtrial Fibrillation: The Prospective, Randomized, Controlled, Noninferiority FreezeAF Study. Luik A, Radzewitz A, Kieser M, Walter M, Bramlage P, Hörmann P, Schmidt K, Horn N, Brinkmeier-Theofanopoulou M, Kunzmann K, Riexinger T, Schymik G, Merkel M, Schmitt C. Circulation. 2015 Oct 6;132(14):1311-9. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.016871. Epub 2015 Aug 17.

Comment to an original paper

Cryoballoon Versus Open Irrigated Radiofrequency Ablation in Patients With ParoxysmalAtrial Fibrillation: The Prospective, Randomized, Controlled, Noninferiority FreezeAF Study. Luik A, Radzewitz A, Kieser M, Walter M, Bramlage P, Hörmann P, Schmidt K, Horn N, Brinkmeier-Theofanopoulou M, Kunzmann K, Riexinger T, Schymik G, Merkel M, Schmitt C. Circulation. 2015 Oct 6;132(14):1311-9. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.016871. Epub 2015 Aug 17.