Nieinfekcyjny i niealergiczny stan zapalny okolicy loży kardiostymulatora

Non-infectious and non-allergic inflammation nearby pacemaker pocket

Marcin Kostkiewicz, Marcin Maciołek1, Marta Rachel, Jerzy Kuźniar, Andrzej Przybylski

Słowa kluczowe

kardiostymulator, zapalenie loży kardiostymulatora, alergia, infekcyjne zapalenie wsierdzia, LDIE, samookaleczenie

Keywords

pacemaker, pacemaker pocket inflammation, allergy, infective endocarditis, LDIE, self-harm