Pacjent ze stymulatorem resynchronizującym i wolnym częstoskurczem komorowym poniżej progu detekcji urządzenia

Patient with cardiac resynchronization therapy and slow ventricular tachycardia below detection

Ewa Jędrzejczyk-Patej, Michał Mazurek, Oskar Kowalski