Ostra niewydolność lewokomorowa konsekwencją utraty stymulacji resynchronizującej

Acute left ventricular failure as a consequence of loss biventricular pacing

Magdalena Stadnik, Marcin Szczasny, Tomasz Chromiński, Ryszard Grzywna