Digoksyna – zabija czy leczy?

Is Digoxin a killer?

Piotr Niewiński, Artur Fuglewicz

Streszczenie

W niedawnych badaniach odnotowano niepokojący związek między stosowaniem digoksyny a zwiększoną umieralnością całkowitą. Nie wiadomo, czy jest to wynikiem toksyczności glikozydu naparstnicy, czy raczej wyjściowo niekorzystnego profilu pacjentów, którym jest przepisywana. Znaczenie rokownicze u leczonych naparstnicą może mieć również stężenie leku w surowicy.

Słowa kluczowe

digoksyna, naparstnica, umieralność, stężenie w surowicy

Abstract

Recent studies have revealed a disturbing association between digoxin use and increased total mortality. It is unclear whether the unfavourable outcomes are related to digoxin toxicity or to worse clinical characteristics of patients whom it is prescribed. Serum digoxin level might also be of clinical significance in individuals treated with cardiac glycosides.

Kay words

digoxin, cardiac glycosides, mortality, serum concentration