Jak lekarz kierujący na implantację i prowadzący chorego po hospitalizacji może zmniejszyć ryzyko infekcji?

How does the doctor referring patient to implantation and looking after hospitalization can reduce the risk of infection?

Karol Turkiewicz

Streszczenie

Infekcje układów stymulujących są wciąż poważnym problemem zabiegów implantacji. Analiza czynników ryzyka zakażeń wskazuje na możliwość redukcji powikłań przy odpowiednim przygotowaniu przedszpitalnym i poszpitalnym. Przedstawiony artykuł ma zwrócić uwagę na pewne elementy postępowania lekarza prowadzącego chorego, które mogą w istotny sposób zredukować ryzyko zakażenia miejsca operowanego.

Słowa kluczowe

układy stymulujące serce, czynniki ryzyka infekcji, zakażenie miejsca operowanego

Abstract

Pacemaker’s infections are still a serious problem related with implantation procedures. Risk factors analysis suggests that infection can be reduced with appropriate prehospital and post-hospital preparation and patient management. This article is intended to draw attention to certain elements of the procedure which can significantly reduce the risk of site infection.

Kay words

cardiac implantable electronic devices, risk factors of infection, surgical site infection