Wpływ długotrwałej stymulacji pęczka Hisa na powrót funkcji skurczowej lewej komory

Durable and sustained effects of long-term direct his bundle pacing on systolic left ventricular function recovery

Dariusz Michałkiewicz, Krystian Krzyżanowski, Zbigniew Orski, Robert Ryczek, Adam Budzikowski

Streszczenie

Prezentujemy wyniki pięcioletniej obserwacji 59-letniego mężczyzny z kardiomiopatią i utrwalonym migotaniem przedsionków (CAF), u którego wykonano ablację łącza przedsionkowo-komorowego i zastosowano stałą stymulację pęczka Hisa. Obserwowano poprawę frakcji skurczowej lewej komory z 30 do 63% w połączeniu z remodelingiem lewej komory oraz ustąpieniem objawów niewydolności serca mimo występującego bloku dystalnego i relatywnie wysokiego progu stymulacji.

Słowa kluczowe

bezpośrednia stymulacja pęczka Hisa, ablacja łącza przedsionkowo-komorowego

Summary

We are presenting the case of a male with non-ischemic cardiomyopathy and permanent atrial fibrillation (CAF) who has undergone ablation of atrio-ventricular node and direct His bundle pacing and has been followed for 5 years. With pure His bundle capture his ejection fraction recovered from 30% to 63% with significant reverse remodelling of the left ventricle and resolution of heart failure symptoms despite preexisting infrahisian disease, and relatively high capture threshold.

Keywords

direct His bundle pacing, atrio-ventricular node ablation