Współistniejące arytmie w zdrowym sercu: częstoskurcz węzłowy i arytmia komorowa z drogi odpływu prawej komory. Która z arytmii odpowiada za objawy?

Two arrhythmias in structurally normal heart: Ventricular nodal reentrant tachycardia and right outflow trackt ventricular arrhythmia. Which of them causes symptoms?

Przemysław Mitkowski

Streszczenie

Autor prezentuje przypadek pacjentki z liczną ekstrasystolią komorową z drogi prawej komory. Po skutecznej ablacji arytmii komorowej w badaniu elektrofizjologicznym wyindukowano częstoskurcz węzłowy. Według relacji pacjentki częstoskurcz nadkomorowy dawał objawy podobne do tych, które poprzednio występowały w życiu codziennym. W trakcie ablacji zlikwidowane zostało także podłoże drugiej arytmii.

Summary

The author presents a case of patient with frequent premature complex from right ventricular outflow track. After successful ablation of ventricular arrhythmia atrioventricular nodal reentrant tachycardia was induced during electrophysiological study. In patient relation supraventricular tachycardia gives symptom comparable with that in real life. Successful ablation eliminate second arrhythmia also.