Epizod nieutrwalonego częstoskurczu komorowego w trakcie tachykardii zatokowej przyczyną nieadekwatnej interwencji ICD

Epizod nieutrwalonego częstoskurczu komorowego w trakcie tachykardii zatokowej przyczyną nieadekwatnej interwencji ICD

Marcin Kostkiewicz, Marcin Chlebuś, Piotr Szafarz, Janusz Romanek

Słowa kluczowe

IEGM, ICD, częstoskurcz komorowy, tachykardia zatokowa, morfologia zespołów QRS, nagły początek, AV Interval Delta, rate branch

Keywords

IEGM, ICD, ventricular tachykardia, sinus tachykardia, morphology, sudden onset, AV Interval Delta, rate branch