Współczesne zastosowanie w leczeniu leków klasy III według Vaughana Williamsa

Współczesne zastosowanie w leczeniu leków klasy III według Vaughana Williamsa

Krzysztof Nowak, Artur Fuglewicz

Streszczenie

W ciągu minionych 20 lat zastosowanie leków antyarytmicznych w terapii uległo znacznemu ograniczeniu. Zdecydowały o tym negatywne wyniki wielu badań klinicznych z tą grupą leków. Obecnie AAD mają zastosowanie w leczeniu migotania przedsionków oraz jako leczenie wspomagające u chorych z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem. W tym artykule omówiono rolę leków klasy III według Vaughana Williamsa.

Słowa kluczowe

leki antyarytmiczne, migotanie przedsionków, komorowe zaburzenia rytmu

Summary

Use of antiarrhythmic drugs [AAD] have been reduced during last twenty years. Negative or inconclusive outcomes of different clinical trials with AAD did not give support for this therapy. Currently AAD are applied under definite conditions to treat atrial fibrillation [AF] and symptomatic ventricular arrhythmias in patients with implanted cardioverter-defibrillator. We discusses the evidence behind antiarrhythmic agents class III and possible value for therapy.

Keywords

antiarrhythmic drugs, atrial fibrillation, ventricular arrhythmias