Wsteczne przewodzenie do przedsionka pomimo skutecznej stymulacji przedsionka w stymulatorze DDD

Retrograde ventriculo-atrial conduction despite effective atrial pacing in DDD pacemaker

Rafał Baranowski, Magdalena Madej, Marzena Włodarczyk

Słowa kluczowe

stymulacja serca, przewodzenie wsteczne

Keywords

pacing, retrograde conduction